INDEKS TEMATYCZNY

filozofia nowożytna - podręczniki i antologie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Filozofia XIX wieku. Gwiazdecki, Piotr (tłum.). Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2006. Coreth, Emerich i Ehlen, Peter i Schmidt, Josef.

TREŚĆ. A. Od Kanta do idealizmu niemieckiego. B. Idealizm niemiecki. C. Filozofia egzystencji: Søren Kierkegaard. D. Idealizm i romantyzm. E. Pozytywizm i materializm. F. Filozofia życia. G. Od sensualizmu do materializmu dialektycznego.

Wybór tekstów z historii filozofii. Część II. Siedlce, Wyd. Uczelniane WSP w Siedlcach, 1976. Gumpricht, Hanna.