INDEKS TEMATYCZNY

forma


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Gombrowicz wobec "dylematu formy". Studia Filozoficzne, nr 11, 55-73, 1988. Worwąg, Michał.

O formie logicznej. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 49-55, 1984. Kiczuk, Stanisław.

Formy konstytutywne w bonawenturiańskiej teorii bytu (w 700-lecie śmierci św. Bonawentury). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 27-73, 1975. Kołodziej, Emil.

Materia i forma. Ich różne rozumienie w historii filozofii. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 55-65, 1968. Krąpiec, Mieczysław A.

Leibniza koncepcja formy logicznej (w 250-lecie śmierci). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 295-301, 1967. Kamiński, Stanisław.

Zagadnienie ewolucji poglądów św. Tomasza z Akwinu dotyczących formy cielesności. Roczniki Filozoficzne, 14(3), 53-67, 1966. Burczyk, Marian.

Romana Ingardena koncepcja materii i formy. Roczniki Filozoficzne, 14(3), 99-125, 1966. Kowalski, Jerzy.

Arystotelesowo-tomistyczna koncepcja formy substancjalnej. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 5-15, 1964. Adamczyk, Stanisław.

Przedmiot estetyczny w przeżyciu krajobrazu. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 225-239, 1949. Popiel, Jan.

Dwa pojęcia formy. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 88-101, 1949. Tatarkiewicz, Władysław.