INDEKS TEMATYCZNY

formalizacja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O pewnych aspektach formalizacji teorii nauk szczegółowych. Studia Filozoficzne, nr 3, 135-148, 1989. Wiśniewski, Janusz.

Semantyczne konsekwencje formalnych eksplikacji teorii naukowych. Studia Filozoficzne, nr 5, 3-17, 1988. Zeidler, Paweł.

Formalizacja filozofii - metoda czy maniera? Roczniki Filozoficzne, 35(1), 59-69, 1987. Nieznański, Edward.

Formalizacja tomistycznych podstaw dowodu na istnienie koniecznego bytu pierwszego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 169-180, 1979. Nieznański, Edward.