INDEKS TEMATYCZNY

heurystyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Rola analogii w formułowaniu zagadnień matematycznych. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 161-253, 1978. Buczek, Anna.

O przedmiocie i celu heurystyki. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 99-112, 1976. Buczek, Anna.

Koncepcja komplementarności i jej heurystyczna rola we współczesnej fizyce. Studia Filozoficzne, nr 2, 91-99, 1976. Dawac, Witali J. i Kolasińska-Zapart, Alicja.

Kilka uwag o analogii. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-113, 1975. Magierska, Sabina.

[Rec. Puszkin, Beniamin. Heurystyka]. Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 237-239, 1971. Moese, Henryk.