INDEKS AUTORSKI

Anna Izabella Buczek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ku określeniu charakteru związku między zdaniami teoretycznymi a praktycznymi. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 31-45, 1975.

# metodologia etyki # powinność # zdanie teoretyczne # zdanie praktyczne #

[Rec. Lubomirski, Andrzej. Filozofia geometrii Henri Poincarégo]. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 187-189, 1975.

O przedmiocie i celu heurystyki. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 99-112, 1976.

# heurystyka # metodologia filozofii # metodologia nauki #

Rola analogii w formułowaniu zagadnień matematycznych. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 161-253, 1978. Buczek, Anna.

# heurystyka # analogia # filozofia matematyki #
TREŚĆ. * Wstęp. I. Typy analogii w myśleniu matematycznym. 1. Koncepcje analogii. 2. Analogia struktury i funkcjonowania. II. Stawianie zagadnień na podstawie analogii zachodzącej w jednej dziedzinie przedmiotów. 3. Analogia między tym, co szczegółowe, i tym, co ogólne. 4. Analogia między tym, co skomplikowane, i tym, co uproszczone. III. Stawianie problemów na podstawie analogii między różnymi dziedzinami matematyki. 5. Analogia pojęć podstawowych. 6. Analogia struktur algebraicznych. * Zakończenie.

Rola analogii między skończonością i nieskończonością w stawianiu zagadnień matematycznych. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 65-85, 1981.

# nieskończoność # finityzm # filozofia matematyki #

Bibliografia prac Ludwika Borkowskiego. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 19-29, 1984. Buczek, Anna.

Bibliografia prac Stanisława Kamińskiego. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 9-47, 1987.