INDEKS TEMATYCZNY

kognitywistyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Redukcjonizm, psychologia, semiotyka. Warszawa, Wyd. IP PAN oraz Wyd. PTS, 2011. Bobryk, Jerzy.

Nauka normalna, nauka globalna, fakty instytucjonalne jako cel nauki. Filozofia Nauki, nr 3(71),  7-18, 2010. Bobryk, Jerzy.

"Wewnętrzna i zewnętrzna historia kognitywizmu, oraz jego ‘fałszywa świadomość’" w: Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji. Drabarek, Anna i Mizińska, Jadwiga i Rolewski, Jarosław (red.), 142-149. Warszawa, Wyd. IFiS PAN, 2009. Bobryk, Jerzy.

"Computer metaphor as an Epistemic Impediment. Some Remarks on Scientific Rationality" w: Filozoficzne problemy nauki. Vakarczuk, I. i Jadacki, J. (red.) 97-109. Lwów-Warszawa, Semper, 2008. Bobryk, Jerzy.

Antypsychologizm, prowincjonalizm, kognitywizm. Filozofia Nauki, nr 3(59), 13-25, 2007. Bobryk, Jerzy.

Świadomość człowieka w epoce mediów elektronicznych. Warszawa 2004, Wyd. PTS. Bobryk, Jerzy.

Logika odkrycia naukowego a logika rozumowania. Filozofia Nauki, nr 2(38), 5-17, 2002. Bobryk, Jerzy.

"Turing Machines in the Gutenberg Galaxy" w: Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University. Tałasiewicz, Mieszko (red.). Warszawa, Semper, 2002. Bobryk, Jerzy.

Twardowski. Teoria działania. Warszawa, Prószyński i S-ka, 2001. Bobryk, Jerzy.

Akty świadomości i procesy poznawcze. Wrocław, Wyd. FNP, 1996. Bobryk, Jerzy.

Reprezentacja, intencjonalność, samoświadomość. Warszawa, Wyd. PTS, 1996. Bobryk, Jerzy.

"Znaczenie znaczenia w świetle badań psychologii poznawczej i teorii sztucznej inteligencji" w: Znaczenie i prawda. Pelc, Jerzy (red.). Warszawa, PWN, 1994. Bobryk, Jerzy.

Czy możliwa jest integracja wiedzy. Filozofia Nauki, nr 1, 137-151, 1993. Bobryk, Jerzy.

"Symbolizacja, ekspresja, intencjonalność. Psychologiczne mechanizmy kierujące ludzkimi czynnościami poznawczymi" w: Akty semiotyczne ich wytwory i mechanizmy. Z psychologicznych teorii i badań nad procesami poznawczymi i komunikacją. Kurcz, I. i Bobryk, J. (red.) (Biblioteka Myśli Semiotycznej, 60-125. Warszawa, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1992. Bobryk, Jerzy.

 

 

Wittgenstein and cognitive science: some cognitive biases of cognitivism. Polish Psychological Bulletin, 21(2), 91-103, 1990. Bobryk, Jerzy.

Odmienność koncepcji języka w Traktacie i w Dociekaniach L. Wittgensteina w świetle doświadczeń cognitive science. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 231-244, 1989. Bobryk, Jerzy.

The Classical Vision of the Mind and Contemporary Cognitive Psychology. Warszawa, Wyd. UW, 1988. Bobryk, Jerzy.

Twardowski's theory of actions and products and the computer metaphor in psychology. Ruch Filozoficzny, XLV(4), 390-395, 1988. Bobryk, Jerzy.

[Rec. Lewicki, Andrzej. Procesy poznawcze i orientacja w otoczeniu]. Ruch Filozoficzny, XX (4), 279-284, 1961. Witwicki, Tadeusz.