INDEKS TEMATYCZNY

kosmogonia / kosmogeneza


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Świat rzeczy i świat zdarzeń w "De rerum natura" Lukrecjusza. Studia Filozoficzne, nr 5, 43-74, 1989. Kupis, Bogdan.

Człowiek i wszechświat. [Rec. Hawking, Stephen. A Brief History of Time. From the Bing Bang to Black Holes]. Studia Filozoficzne, nr 12, 184-191, 1989. Szumakowicz, Eugeniusz.

Czy relatywistyczna teoria wielkiego wybuchu jest mitem? (Krytyka stanowiska H. Alfvéna). Studia Filozoficzne, nr 10, 97-106, 1984. Butryn, Stanisław.

Sens i znaczenie kosmogonii światła w oksfordzkim środowisku umysłowym w początkach XIII wieku. Studia Filozoficzne, nr 6, 135-149, 1980. Boczar, Mieczysław.

Lamaitre i jego dzieło. Znak, nr 264, 871-878, 1976. Heller, Michał.

Hipoteza kosmogoniczna. Heller, Michał i Łata, Jan (tłum.). Znak, nr 264, 877-889, 1976. Lamaître, Georges.

Uwagi o dziełach P. Delisle. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 189-231, 1972. Kołłątaj, Hugo.

Co sądzić o początku świata? Znak, nr 199, 55-72, 1971. Heller, Michał.

Możliwość filozoficznej interpretacji współczesnych teorii kosmogonicznych. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 53-67, 1970. Lubański, Mieczysław.

Problem początku wszechświata w świetle współczesnej kosmologii naukowej. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 63-77, 1969. Butryn, Stanisław.

"Stwarzanie" materii jako prawo fizyki. Roczniki Filozoficzne, 14(3), 93-98, 1966. Heller, Michał.

Hedonizm Epikura. Warszawa, PAX, 1961; wyd. 2 Aletheia, 2002. Krokiewicz, Adam.

"Wybrane zagadnienia z zakresu struktury czasoprzestrzennej wszechświata" w: Jedność materialna świata: zbiór artykułów. Eilstein, Helena (red.), 255-294. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Szumilewicz, Irena.

Elementy panteistyczne religii Azteków. Roczniki Filozoficzne, 5(3), 15-37, 1955/1957. Milewski, Tadeusz.

Problem panteizmu w "De divinis nominibus" Pseudo Dionizego Areopagity. Roczniki Filozoficzne, 5(3), 39-59, 1955/1957. Stróżewski, Władysław.

O niektórych zagadnieniach współczesnej kosmogonii. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 115-125, 1955. Zonn, Włodzimierz.

Teoria kosmogoniczna akademika Szmidta. Myśl Filozoficzna, nr 2, 103-111, 1952. Witkowski, Józef.

O ostatnich pracach radzieckich w dziedzinie kosmogonii. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 202-214, 1951. Zonn, Włodzimierz.