INDEKS TEMATYCZNY

liczba, liczby


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O pewnych figurach liczbowych. Roczniki Filozoficzne, 33(3), 105-114, 1985. Jakóbczyk, Franciszek.

Zagadnienie wielkości niestandardowych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 53-68, 1984. Lubański, Mieczysław.

Nowoczesna teoria rekursji. Studia Filozoficzne, nr 1, 125-140, 1976. Rutkowski, Aleksander.

Problem liczby jako "pojęcio-miary" w języku u Platona. Studia Filozoficzne, nr 9, 15-25, 1975. Legowicz, Jan.

O liczbach spełniających kongurencję (a) x2 - kx ≡ 0 (mod. 10n). Roczniki Filozoficzne, 19(3), 127-144, 1971. Jakóbczyk, Franciszek.

Pisma filozoficzne i logiczne. T. 2. Pasenkiewicz, Kazimierz (wybór i wstęp). Warszawa, PWN, 1963. Chwistek, Leon.