INDEKS TEMATYCZNY

logika arystotelesowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kilka uwag o rozwoju badań nad logiką Arystotelesa w ostatnim czterdziestoleciu. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 193-201, 1980. Dąmbska, Izydora.

O logice Arystotelesa. [Rec. Achmanow, Aleksander. Logika Arystotelesa]. Studia Filozoficzne, nr 1, 249-251, 1967. Kwiatkowski, Tadeusz.

Dialektyka Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 81-101, 1963. Kwiatkowski, Tadeusz.

Prawo tożsamości u Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 9(1), 133-136, 1961. Kwiatkowski, Tadeusz.

Weryfikacja sylogistyki Arystotelesa metodą Gergonne’a. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 5-15, 1955/1957. Korcik, Antoni.

Metoda Leibniza interpretacji logiki Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, IV, 71-78, 1954. Korcik, Antoni.

Teoria sylogizmu zdań asertorycznych u Arystotelesa na tle logiki tradycyjnej. Studium historyczno-krytyczne. Lublin, Nakładem Tow. Nauk. KUL, 1948. Korcik, Antoni.