INDEKS TEMATYCZNY

logika kierunkowa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Problem interpretacji pewnych systemów dialektycznej logiki sprzeczności. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 141-152, 1978. Wajszczyk, Józef.

Logika kierunkowa a heglowska teza o sprzeczności zmiany. Toruń, Tow. Nauk. w Toruniu, 1964. Rogowski, Leonard Sławomir.