INDEKS TEMATYCZNY

materializm a idealizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O podstawowym zagadnieniu filozofii. Studia Filozoficzne, nr 3, 185-195, 1983. Miś, Andrzej.

Materializm dialektyczny. Warszawa, PZWS, 1969; wyd. 3 ANS, 1987. Ładosz, Jarosław.