INDEKS TEMATYCZNY

okcydentalizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa. Wyd. 2, zmienione, Warszawa, PWN, 2002. Walicki, Andrzej.

 

Paradoks Czaadajewa. Studia Filozoficzne, nr 2, 49-80, 1962. Walicki, Andrzej.

Słowianofile i okcydentaliści. Z dziejów problematyki historyzmu w myśli rosyjskiej pierwszej połowie XIX wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 4, 151-215, 1959. Walicki, Andrzej.