INDEKS TEMATYCZNY

kreacja / stwarzanie, Stwórca


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Stworzenie z niczego". Kilka uwag o genezie i o rozwoju pojęcia. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 31-41, 1989/1990. Domański, Juliusz.

"Stwarzanie" materii a kosmologiczny model de Sittera. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 53-57, 1974. Heller, Michał.

Problem ewolucyjnej genezy duszy ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 147-166, 1972. Wojciechowski, Tadeusz.

Zupełna zależność stworzenia od Stwórcy w nauce św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 17-31, 1966. Adamczyk, Stanisław.

Filozofia przyrody. Część pierwsza: Kosmologia. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1963. Adamczyk, Stanisław.

Udział stworzenia w powstawaniu naturalnym istnienia substancjalnego. (W ujęciu nauki św. Tomasza z Akwinu). Roczniki Filozoficzne, 9(1), 101-117, 1961. Adamczyk, Stanisław.

Aspekty filozoficzne teorii ewolucji. Znak, nr 72, 776-801, 1960. Krąpiec, Albert M.