INDEKS AUTORSKI

Bolesław Andrzejewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Zeitschrift für Philosophische Forschung" 1980. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 1, 161-166, 1981.

Polsko-niemieckie konfrontacje metodologiczne. [Sprawozdanie z sympozjum 23-26.09.1980]. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-184, 1981.

# marksizm # filozofia polska #

Język a inne formy kultury w filozofii Ernsta Cassirera. Studia Filozoficzne, nr 3, 111-119, 1981.

# CASSIRER, Ernst # język # mit # nauka # filozofia kultury #
TREŚĆ. 1. Język a mit. 2. Język a nauka.

Światowe forum kantyzmu. [Moguncja, 4-8.04.1981]. Studia Filozoficzne, nr 10, 167-172, 1981.

# KANT, I. #

Racjonalność symbolizmu Ernesta Cassirera. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 276-280, 1983. Andrzejewski, Bolesław.

# CASSIRER, Ernst # racjonalność #
ABSTRAKT. Skrajny aprioryzm neokantystów ze szkoły marburskiej ignoruje rzeczywistość zewnętrzną, sprowadzając istnienie przedmiotów do kształtotwórczej funkcji intelektu. Cassirer mówi w tym względzie o "symbolach"". Oparty na aprioryzmie symbolizm występuje u niego nie tylko w nauce, ale także w mniej zracjonalizowanych przejawach ludzkiej aktywności, tj. w języku, micie, religii, historii czy sztuce. Wszędzie tam Cassirer wskazuje na pewne racjonalne metody i logiczne zasady, wprowadzające do wszelkich przejawów życia trwałe prawidłowości, które pozwalają, podobnie jak o logice poznania naukowego, mówić o odpowiedniej logice języka, mitu, religii, historii, a nawet sztuki.

Przemiany i braki kantowskiej teorii wolności. [Rec. Ortwein, Birger. Kants problematische Freiheitslehre]. Studia Filozoficzne, nr 7, 169-173, 1984.

# KANT # wolność #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 91-93, 1985. Andrzejewski, Bolesław.

# filozofia polska # autobiogram #