INDEKS AUTORSKI

Władysław Augustyn


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O wierny obraz filozofii Malebranche’a. W związku z książką Zdzisława Cackowskiego "Treść poznawcza wrażeń zmysłowych" (Warszawa 1962). Roczniki Filozoficzne, 12(1), 129-135, 1964.

# MALEBRANCHE, Nicolas # wrażenia zmysłowe # Bóg #

Poznanie i rzekoma definicja prawdy u Malebranche’a. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 131-134, 1966.

# MALEBRANCHE, Nicolas # prawda # poznanie #

[Rec. Robinet, André. Système et existence dans l'oeuvre de Malebranche]. Ruch Filozoficzny, XXVI (2), 120-125, 1967.

Descartes'a ustalenie podstaw wiedzy. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 177-204, 1969.

# DESCARTES, René # epistemologia # kryterium prawdy # oczywistość #
TREŚĆ. (A) Szukanie poznania niewątpliwego. (B) Wartość poznania oczywistego. /p>

Czemu służy pojęcie struktury? [Rec. Boudon, Raymond. A Quoi Sert La Notion De "Structure"?]. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 306-311, 1970.

Gastona Bachelarda psychoanaliza ognia. Znak, nr 199, 28-54, 1971.

# BACHELARD, Gaston # psychoanaliza # żywioły # sztuka a nauka #
TREŚĆ. * Kompleks Prometeusza. * Kompleks Empedoklesa. * Kompleks Novalisa. * Ogień upłciowiony. * Kompleks Pantagruela. * Kompleks Hoffmanna. * Ogień i czystość.

O rozwoju poglądów Malebranche’a na występujące w poznaniu zmysłowym sądy naturalne. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 132-136, 1971.

# MALEBRANCHE, Nicolas # spostrzeżenia zmysłowe #

Tomasza Młodzianowskiego poglądy na materię. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 269-278, 1972. Augustyn, Władysław.

# MŁODZIANOWSKI, Tomasz # materia # scholastyka # filozofia polska #

Podstawy wiedzy u Descartesa i Melebranche`a. Warszawa, PWN, 1973. Augustyn, Władysław.

# DESACRTES, René # MALEBRANCHE, Nicolas # wiedza # kryterium prawdy # Bóg a człowiek # solipsyzm #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Podstawy wiedzy u Descartesa. 1. Szukanie poznania niewątpliwego. 2. Wartość poznania oczywistego. II. Podstawy wiedzy u Melebranche`a. 1. Stan badań. 2. Tok wykładu a bieg uzasadnienia u Melebranche`a. 3. Znaczenie terminu "poznanie". 4. Ustalenie warunków prawdy i dobra. 5. Ocena sposobów poznawania. 6. Pierwsza zasada i doświadczenie nieskończoności. (B) Wnioski z rozdziałów I i II. III. Relacja pomiędzy człowiekiem i absolutem w ujęciu Descartesa i Melebranche`a. 1. Pojęcia wrodzone i powrót do realizmu u Descartesa. 2. Sądy naturalne u Melebranche`a. 3. Widzenie w Bogu. 4. Czy Eclaircissements i De la recherche de la Kerit tworzą całość? 5. Pojęcie materii I racjonalizm Melebranche`a. IV. Husserl, Descartes, Melebranche. (C) Bibliografia. Stron 160.