INDEKS AUTORSKI

Leszek Balcerowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Uwagi o pojęciu własności. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-125, 1986. Balcerowicz, Leszek.

# własność # prawo #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie: ujęcia własności. 2. Czynności wobec przedmiotów oraz normy dotyczące tych czynności. 3. Własność i właściciel jako kategorie prawne (normatywne). 4. Prawne formy własności. 5. Krajowe prawo własności. 6. Formy prawne a faktyczny rozkład czynności decyzyjnych. 7. Problemy i granice realizacji kolektywnego prawa własności.