INDEKS AUTORSKI

Jarosław Barański


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dialektyka przedmiotu i podmiotu w estetyce G. Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 4, 15-21, 1987.

# LUKÁCS, György # estetyka # materializm historyczny #
ABSTRAKT. Powszechnie uważa się, iż G. Lukács wypracował marksistowską estetykę na podstawie rekonstrukcji estetycznych poglądów Marksa i Engelsa. Sformułowanie to budzi wątpliwości, albowiem fragmentaryczność uwag klasyków o sztuce wymaga raczej interpretacji, o której rozstrzygają dwa fundamentalne pytania: czy estetyka marksistowska powinna opisywać za pomocą kategorii materializmu historycznego przedmiot tradycyjnej estetyki?; czy też powinna w ramach materializmu historycznego zdefiniować swój własny przedmiot, odmienny od tradycyjnego? Pierwsze z tych pytań zawiera jeszcze jedno: czy możliwy jest taki zabieg bez uszczerbku na samym materializmie historycznym? Natomiast drugie pytanie osadzone jest w innym: czy możliwa jest marksistowska estetyka?

Dialektyka abstrakcji i konkretu. Miejsce abstrakcji empirycznej w marksowskiej epistemologii. Studia Filozoficzne, nr 9, 65-72, 1988. Barański, Jarosław.

# dialektyka # materializm historyczny # epistemologia #
ABSTRAKT. Tekst podejmuje problematykę metody wznoszenia się od abstrakcji empirycznej do konkretu teoretycznego jako epistemologicznego aspektu metody dialektycznej materializmu historycznego. Na p[odstawie analizy treści pojęcia pracy ruch od abstrakcji do konkretu określony został jako fazy rozwoju wiedzy teoretyczno-naukowej, jako proces teoretycznego odtworzenia społecznej rzeczywistości.