INDEKS AUTORSKI

Bohdan Bejze (1929-2005)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Na marginesie dyskusji o dowodzie kinetycznym. Znak, nr 47, 598-600, 1958.
O poprawne ujmowanie dowodów na istnienie Boga. Znak, nr 47, 600-606, 1958. 

O tomistycznej filozofii Boga. Znak, nr 50-51, 897-910, 1958.

# tomizm # filozofia Boga #
TREŚĆ. * Współczesne piśmiennictwo. * U źródła filozoficznej myśli o Bogu. * Od bytów "zmieszanych z nicością" do pełni istnienia.

Zastosowanie analogii w dowodzeniu istnienia Boga. Roczniki Filozoficzne, 6 (1), 149-173, 1958.

# dowody na istnienie Boga # analogia # byt #
TREŚĆ. 1. Zasadnicze stanowisko w sporze o udział analogii w dowodzeniu istnienia Boga. 2. Koncepcja bytu w poglądach wyłączających analogię z dowodów na istnienie Boga. 3. Koncepcja bytu w teorii analogii transcendentalnej. 4. Ocena zanalizowanych koncepcji bytu i rozwiązanie spornego problemu.

Zasada analogii w poznawaniu Boga. Znak, nr 59, 579-585, 1959.

# Bóg # analogia #

Analogia proporcjonalności i jej odmiany. Z zagadnień metafizycznej teorii analogii. Roczniki Filozoficzne, 10 (1), 105-118, 1962.

# analogia # transcendentalia # metafizyka #
TREŚĆ. 1. Postawienie problemu i metoda jego rozwiązania. 2. Analogia proporcjonalności niewłaściwej. 3. Analogia proporcjonalności właściwej. 4. Wnioski.

Analogia w metafizycznym poznaniu Boga. Wśród zagadnień spornych z zakresu metafizyki. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 41-53, 1963.

# analogia # Bóg # metafizyka # dowody na istnienie Boga #
TREŚĆ. 1. Stanowiska sporne. 2. Próba rozwiązania zagadnień spornych. 3. Wnioski.

O nauczaniu filozofii Boga. (Zwierzenia z praktyki dydaktycznej). Znak, nr 120, 667-671, 1964.
O nauczaniu filozofii Boga, cz. 2. Znak, nr 121-122, 882-895, 1964.

# filozofia Boga # nauczanie filozofii #

Problemy dyskusyjne w teodycei tomistycznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-31, 1965. Bejze, Bohdan.

# tomizm # teodycea # dowody na istnienie Boga #
TREŚĆ. Uwagi wstępne. 1. Pytanie i odpowiedzi dotyczące ogólnej koncepcji teodycei. 2. Pytania i odpowiedzi dotyczące pięciu dróg. a) Droga pierwsza. b) Droga druga. c) Droga trzecia. d) Droga czwarta. e) Droga piąta. * Uwagi końcowe.

W sprawie badań nad filozofią Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 165-172, 1966. Bejze, Bohdan.

# filozofia Boga # tomizm # dowody na istnienie Boga #

Aktualna problematyka antropologii filozoficznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-61, 1969.
Aktualna problematyka antropologii filozoficznej (cz. II). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-47, 1969.

# antropologia filozoficzna # dusza # filozofia polska #
TREŚĆ. 1.Wprowadzenie. 2. Poglądy na temat poznawalności duszy ludzkiej. 3. Klasyfikacja przedstawionych poglądów. 4. O dalszy ciąg badań. 5. Skorowidz nazwisk.
1. Wprowadzenie. 2. Poglądy na temat poznawalności duszy ludzkiej (ciąg dalszy). 3. Klasyfikacja przedstawionych poglądów. 4. O dalszy ciąg badań. 5. Skorowidz nazwisk.