INDEKS AUTORSKI

Agata BIELIK


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Niepoznawalne - Bogiem. Studia Filozoficzne, nr 10, 97-114, 1986. Bielik, Agata.

# Bóg # wiara a wiedza # niebyt #
ABSTRAKT. Tematem pracy jest ukazanie przyczyn powstania i wykształcenia się w umyśle ludzkim, w związku z jego procesami poznawczymi, idei Boga jako niebytu. Twierdzi się, że Bóg jest hipostazą wszystkiego tego, co człowiek uważa za niepoznawalne i co symbolizuje w obrazie nicości. A także, że idea Boga pełni w poznaniu funkcje wyłącznie regulatywne i nie odnosi się - a wręcz nie może się odnosić - do żadnego przedmiotu. Twierdzi się zatem, ze samo posiadanie idei w umyśle wyklucza istnienie jej obiektu. W pracy wykorzystane zostały materiały bogatej tradycji Judeo-chrześcijańskiej.