INDEKS AUTORSKI

Celina Bobińska (1913-1997)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Marks a emigracja polska w okresie wojny krymskiej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 44-63, 1953. Bobińska, Celina.

# MARX, Karl # emigracja polska #

"Ze studiów nad ideologią rewolucyjnych demokratów po powstaniu styczniowym" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 389-449. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Bobińska, Celina.

# filozofia polska # rewolucyjni demokraci #
TREŚĆ. (A) Wobec historiozofii. (B) Wobec konkretnych problemów historii narodowej. (C) Teoria gminy chłopskiej i poglądy w kwestii agrarnej. (D) Federacja słowiańska. (E) Wobec "walki pracy z kapitałem".