INDEKS AUTORSKI

Dariusz Bobkowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dynamiczna koncepcja elementarności. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 27-35, 1988. Bobkowicz, Dariusz.

# BOŠKOVIČ, Rudjer Josip # materia # fizyka #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. R. J. Boškoviča koncepcja materii. 3. Rozwój dynamicznej koncepcji elementarności. 4. Elementarność we współczesnej fizyce. 5. Uwagi końcowe.