INDEKS AUTORSKI

Benedykt Bornstein (1880-1948)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoria absolutu: metafizyka jako nauka ścisła. Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1948. Bornstein, Benedykt.

# Absolut # geometria filozoficzna # ontologia # metafizyka #
TREŚĆ. Przedmowa. I. Geometria filozoficzna. 1. Jakościowa geometria kategorialna a filozofia. 2. Logika a geometria. 3. Geometria kategorialno-logiczna. 4. Geometria ontologiczna. II. Geometria filozoficzna a metafizyka. 5. Realna ważność geometrii filozoficznej. 6. Elementy absolutne w geometrii filozoficznej. 7. Niesprzeczność i przedmiotowość elementów absolutnych. 8. Geometria filozoficzna jako organon metafizyki. III. Metafizyka geometryczna. 9. Ontologia geometryczna zasad absolutnych. 10. Zasady absolutne a kategorie światowe. 11. Absolut i jego przejawy. 12. Teoria a intuicja absolutu.