INDEKS AUTORSKI

Ryszard Botwina


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Idealizm i ahistoryzm w teorii społecznego zachowania G. C. Homansa. Studia Filozoficzne, nr 7, 115-127, 1976. Botwina, Ryszard.

# HOMANS, George Caspar # interakcja # wyjaśnianie zachowań ludzkich # natura człowieka #
ABSTRAKT. Teoria społecznego zachowania G. C. Homansa, zwana inaczej teorią interakcji, jest koncepcją bardzo znaną na gruncie psychologii (zwłaszcza społecznej), socjologii i pedagogiki. W naukach tych badacze dość często korzystają z twierdzeń teorii interakcji, nie zawsze zdając sobie sprawę z jej określonych założeń teoretycznych. Próba wydobycia założeń teoretycznych, na których opiera się koncepcja społecznego zachowania Homansa, stanowić będzie główny cel tego artykułu.

Młodość - "twórczość" - "ortodoksja". Studia Filozoficzne, nr 1, 123-129, 1978. Botwina, Ryszard.

# twórczość # marksizm # praca # proletariat #
TREŚĆ. (A) Marksizm filozofią twórczości. (B) "Beznadziejny proletariusz" i jego rola w tworzeniu społeczeństwa przyszłości.

Dialektyka świadomości klasowej klasy robotniczej i empirycznej świadomości członków klasy robotniczej. Studia Filozoficzne, nr 3, 107-118, 1979.

# świadomość klasowa # socjalizm # marksizm-leninizm #
TREŚĆ. 1. Marksistowsko-leninowskie ujęcie świadomości klasowej. 2. Dialektyka struktury poznania swoistej dla świadomości trade-unionistycznej. 3. Świadomość klasowa i trade-unionistyczna w warunkach socjalizmu.

Teoria i praktyka socjalizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-115, 1980.

# socjalizm # marksizm-leninizm # filozofia polityki # teoria a praktyka (a życie itd.) #

Przyczynek do analizy wydarzeń sierpniowych w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 109-117, 1981.

# Polska # materializm historyczny # kryzys społeczny #
TREŚĆ. 1. Kategoria "własności siły roboczej" jako integralny element teorii klas społeczeństw socjalistycznych. 2. Zrośnięcie aparatu zarządzającego z klasami spoza obszaru własności państwowej.