INDEKS AUTORSKI

Waldemar Bożeński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problematyka konstytucji Ja transcendentalnego w "Medytacjach kartezjańskich" Edmunda Husserla. Studia Filozoficzne, nr 11, 173-180, 1987.

# HUSSERL, Edmund # ja / jaźń # intencjonalność #
ABSTRAKT. Ja transcendentalne opisane w "Medytacjach kartezjańskich" jest przedstawione jako wielopoziomowa struktura kierująca wszystkimi procesami zachodzącymi w obrębie świadomości. Jedna intencjonalność nie może objąć wszystkich poziomów ze względu na ontyczne różnice między nimi. Z tego też powodu wydaje się słuszne przyjęcie wielu intencjonalności odpowiedzialnych za rożne typy konstytucji wielorakich przedmiotów intencjonalnych.

Problematyka przestrzeni w wybranych wierszach Rainera Marii Rilkego. Studia Filozoficzne, nr 5, 85-93, 1988. Bożeński, Waldemar.

# RILKE, Rainer Maria # poezja # przestrzeń # filozofia a sztuka #
ABSTRAKT. Przestrzeń jako problem filozoficzny była przedmiotem głębokich rozważań E. Husserla i M. Heideggera. Dołączył do nich R. M. Rilke, który przedstawił przestrzeń jako podstawowe istnienie wypełniające sobą cały byt ludzki. Głębia i precyzja jego wypowiedzi pozwala interpretować niektóre wiersze czysto filozoficznie, bez uciekania się do innych form interpretacyjnych właściwych lirycznej analizie utworu poetyckiego.

Uwagi i zarzuty do "Tez o ethosofii" Bogusława Jasińskiego. Studia Filozoficzne, nr 11, 155-158, 1988. Bożeński, Waldemar.

# istnienie #