INDEKS AUTORSKI

January Budzisz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problem ostatecznych podstaw pewności poznania rozumowego w ujęciu ks. Fr. Sawickiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 23-41, 1976. Budzisz, January.

# SAWICKI, Franciszek # dowody na istnienie Boga # racja dostateczna # pewność #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Analiza krytyczna pojęcia oczywistości przedmiotowej. 3. Zasada dostatecznej racji jako postulat rozumu. 4. Epistemologiczne uwarunkowanie pewności dowodów istnienia Boga przez nie-oczywisty charakter zasady dostatecznej racji. 5. Próba oceny koncepcji Sawickiego.

Etienne Gilson (1884-1978). Próba charakterystyki dzieła. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 65-82, 1980.

# GILSON, Étienne Henry # tomizm #
TREŚĆ. 1. Droga Gilsona do filozofii. 2. Tomizm na tle atmosfery w filozofii przełomu XIX i XX wieku. 3. Koncepcja "filozofii chrześcijańskiej" u Gilsona. 4. Charakterystyka dokonań Gilsona w dziedzinie historii filozofii. 6. Oddziaływanie Gilsona na środowiska filozoficzne w Polsce.