INDEKS AUTORSKI

Dorota Chabrajska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Leszka Kołakowskiego krytyka freudowskiej teorii kultury. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 69-84, 1989/1990. Chabrajska, Dorota.

# KOŁAKOWSKI, Leszek # FREUD, Siegmund # filozofia kultury #
TREŚĆ. 1. Antropologiczne podstawy freudowskiej teorii kultury. 2. Krytyka freudowskiego ujęcia kultury. 3. Próba interpretacji freudyzmu w świetle Leszka Kołakowskiego krytyki kultury.