INDEKS AUTORSKI

Andrzej Chmielecki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zaangażowanie nauki: wartościowanie czy uczestnictwo? (Głos polemiczny w sprawie artykułu P. Sztompki - "O marksistowskim zaangażowaniu nauk społecznych"). Studia Filozoficzne, nr 6, 133-140, 1976. Chmielecki, Andrzej.

# społeczna rola nauki # nauki społeczne # zaangażowanie # nauka a wartości #

[Rec. Szewczyk, Jan. Dialektyka uprawiania marksizmu]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 275-277, 1975.

Marksowska koncepcja świadomości społecznej. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 235-246, 1983. Chmielecki, Andrzej.

# MARX, Karl # świadomość społeczna # ideologia # nadbudowa #
ABSTRAKT. Artykuł rekonstruuje Marksowskie rozumienie świadomości społecznej, wokół którego narosło wiele interpretacji. W tekście podejmuje się próbę krytyki najbardziej rozpowszechnionych z nich i formułuje się interpretację posługującą się w stosunku do świadomości społecznej określeniem "wyrazu rzeczywistości społecznej", z wynikającymi stąd konsekwencjami teoretycznymi.