INDEKS AUTORSKI

Marian Ciszewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kardynała Bessariona "In calumniatorem Platonis" - geneza, cele i adresaci. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 89-109, 1977. Ciszewski, Marian.

# BESSARION, Basilios # platonizm # JERZY z Trapezuntu #
TREŚĆ. 1. Okoliczności, czas napisania i publikacji dzieła. 2. Struktura i główna problematyka pisma. 3. Przyczyny, cele i adresaci pisma.

Dusza ludzka i jej nieśmiertelność w poglądach Jana Bazylego Bessariona. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 55-78, 1985. Ciszewski, Marian.

# BESSARION, Basilios # dusza (ludzka) # nieśmiertelność #
TREŚĆ. 1. Istnienie duszy ludzkiej. 2. Pochodzenie, nieśmiertelność i preegzystencja ludzkiej duszy. 3. Istota duszy ludzkiej i natura duchów czystych.