INDEKS AUTORSKI

Jan Czerkawski (1939-2007)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Renesansowa filozofia człowieka. [Rec. Suchodolski, Bogdan. Narodziny nowożytnej filozofii człowieka]. Znak, nr 120, 750-754, 1964.

Filozofia a historia filozofii. [Rec. Gilson, Étienne. Byt i istota]. Znak, nr 128-129, 382-391, 1965.

Gilsonowska koncepcja historii filozofii. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 61-72, 1965.

# GILSON, Etienne # historia filozofii # metodologia filozofii #

Hannibal Rosseli jako przedstawiciel hermetyzmu filozoficznego w Polsce. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 119-140, 1967.

# ROSSELLI, Hannibal # hermetyzm # irenizm #
TREŚĆ. 1. Teksty hermetyczne znane Rosseliemu. 2. Rosseli o źródłach legendy Hermesa. 3. Rosseli o nauce Hermesa. 4. Hermetyzm podstawą irenizmu. 5. Program uprawiania filozofii.

Hannibala Rosselego renesansowa próba odnowy filozofii chrześcijańskiej. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 147-155, 1968.

# ROSSELLI, Hannibal # filozofia renesansowa # Bóg #

Hannibala Rosseliego koncepcja "pia philosophia". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 107-124, 1969.

# ROSSELLI, Hannibal # hermetyzm # filozofia Boga # filozofia renesansowa # szczęście #

Z dziejów metafizyki w Polsce w XVII wieku. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 48-98, 1976. Czerkawski, Jan.

# filozofia polska # metafizyka # byt #
TREŚĆ. I. Marcin Śmiglecki - byt myślny a byt realny. 1. Sposoby istnienia. 2. Możliwość i niemożliwość istot. 3. Skrajny esencjalizm. II. Jan Morawski - metafizyka bytu możliwego. 1. Intencjonalność ludzkiego poznania. 2. Byty czysto możliwe. 3. Kryterium realności istot. 4. Byt aktualnie istniejący. III. Andrzej Kochanowski - metafizyka bytu istniejącego. 1. Byt ujęty esencjalnie i egzystencjalnie. 2. Stosunek istoty do istnienia w bycie przygodnym. 3. Struktura bytu. IV. Szymon S. Makowski - metafizyka bytu abstrakcyjnego i konkretnego. 1. Podstawy realności metafizyki. 2. Byt abstrakcyjny a byt konkretny. 3. "Ens ut participium" i "ens ut nomen".

Filozofia a oświecenie chrześcijańskie w Polsce. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 259-265, 1979.

# filozofia polska # oświecenie #

Uwagi o źródłach do dziejów kultury filozoficznej w Polsce. [Rec. 700 lat myśli polskiej. T. I. Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku. T. II. Filozofia i myśl społeczna XVI wieku]. Znak, nr 307, 88-101, 1980.

Charles de Bovellesa koncepcja filozofii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 79-108, 1985.

# BOVELLES, Charles de (Carolus Bovillus) # metafizyka # filozofia a nauka # poznanie #
TREŚĆ. 1. Obrona metafizyki. 2. Metafizyka a nauki szczegółowe. 3. Stopnie poznania. 4. Metafizyka jako mądrość.

Renesansowe koncepcje godności człowieka. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 251-281, 1987.

# godność # renesans # człowiek # filozofia polska #
TREŚĆ. 1. Jan z Trzciany. 2. Mikołaj Dłuski. 3. Hannibal Rosseli.

Hermetyzm w Polsce w XVI wieku. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 153-169, 1989/1990. Czerkawski, Jan.

# hermetyzm # renesans # człowiek a Bóg # filozofia polska #