INDEKS AUTORSKI

Edward Dembowski (1822-1846)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pisma. T. 1, 1841-1842. (Biblioteka Klasyków Filozofii). Warszawa, PWN, 1955.
Pisma. T. 2, 1842. Warszawa, PWN, 1955.
Pisma. T. 3, 1843. Warszawa, PWN, 1955.
Pisma. T. 4, 1944-1846. Warszawa, PWN, 1955.
Pisma. T. 5. (Śladkowska, Anna. Poglądy filozoficzne i społeczne Edwarda Dembowskiego. Żmigrodzka, Maria. Estetyka Edwarda Dembowskiego. Przypisy. Skorowidze. Warszawa, PWN, 1955.

# literatura # krytyka literacka # estetyka # heglizm # wychowanie # filozofia społeczna # socjalizm utopijny # filozofia czynu # CIESZKOWSKI, August # SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von #

Kilka myśli o eklektyzmie oraz inne pisma wybrane. Kroński, Tadeusz (przedmowa), VII-XV. Warszawa, PWN, 1957. Dembowski, Edward.

# eklektyzm # umnictwo # twórczość # filozofia polska # filozofia czynu # CIESZKOWSKI, August #
TREŚĆ. 1. Przedmowa. 2. Wiedza i świat (1842), 19-26. 3. Rys rozwinięcia się pojęć filozoficznych w Niemczech (fragment) (1843), 10-18. 4. Ułamki z badań o umnictwie (fragment) (1842), 19-26. 5. Odczyty berlińskie Schellinga (1842), 27-36. 6. Klecha. Zarysy dawnych czasów (1842-1843), 37-51. 7. Wyjątek z "Pomysłów do wiedzy umnictwa" (1843), 52-71. 8. Rzuty o wychowaniu osób pojedynczych i ludów według filozofii stanowiska twórczości, czyli samorodnej polskiej (fragment) (1844), 72-81. 9. Twórczość jako żywioł samorodnej, naszej polskiej filozofii (1843), 82-89. 10. Stanowisko przyszłości filozofii. Filozofia samorodna polska, czyli stanowisko twórczości w filozofii (1843), 90-105. 11. Namiętność uważana pod względem umniczym (1843), 106-111. 12. Twórczość w żywocie społeczności (1843), 112-139. 13. Kilka myśli we względzie rozwijania się dziejów i życia społecznego Polaków (1843), 140-152. 14. Diabeł polski (1843), 153-160. 15. Kilka myśli o eklektyzmie (1843), 161-196. 16. O dramacie w dzisiejszym piśmiennictwie polskim (fragment) (1843), 197-207. 17. O postępach w filozoficznym pojmowaniu bytów (1844), 208-233. 18. O mowie w rodzinnym i publicznym życiu (1844), 234-257. 19. Myśl o przyszłości filozofii (1845), 258-274. 20. O dążeniach dzisiejszego czasu (1845), 275-287. 21. Z Dziennika Rządowego Rzeczpospolitej Polskiej (1846), 291-301. 22. Z Kalderona (1843), 302. 23. Obrazki i szkice (1843), 303-337. 24. Notatki z podróży (1843), 338-345. 25. Z notatek wariata (1844), 316-373. 26. Piękna kuzynka (1844), 374-384. 27. Fragment (1844), 385-399.