INDEKS AUTORSKI

Jerzy Depa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Podstawowe założenia metodologiczne antropologii strukturalnej Claude Lévi-Straussa. Studia Filozoficzne, nr 6, 143-149, 1984. Depa, Jerzy.

# LÉVI-STRAUSS, Claude # metodologia nauk społecznych # antropologia kulturowa / społeczna # strukturalizm #
TREŚĆ. Żadna teoria nie wyrasta w próżni, zawsze odnajdziemy w niej - implicite czy explicite wyrażone - odniesienia do dziedzictwa i naukowej współczesności; odniesienia negatywne i pozytywne. Pamiętając o powyższym, pierwszą część tego artykułu poświęcę wskazaniu źródeł koncepcji metodologicznej Claude Lévi-Straussa. Przedstawię autorów, których twórca antropologii strukturalnej wymienia jako tych, którzy dostarczyli mu inspiracji przy konstruowaniu metody opisu zjawisk kulturowych. Zajmę się więc tylko "odniesieniami pozytywnymi", sądząc, że jest to wystarczające w celu uzyskania wstępnego przybliżenia założeń metodologicznych przyjmowanych przez Lévi-Straussa. Część druga pracy będzie poświęcona wyeksplikowaniu zespołu tych założeń.