INDEKS AUTORSKI

Juliusz Domański


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Szczucki, Lech (oprac.). Miscellanea Arianica. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 6, 199-287, 1960.

# arianizm #
TREŚĆ. I. Materiały do dziejów rozłamu w zborze małopolskim. II. Do dziejów anabaptyzmu ariańskiego. III. Nieznane listy ariańskie z pierwszej połowy XVII wieku.

Glosy do erazmiańskiej koncepcji filozofii. (W pięćsetlecie urodzin Erazma z Rotterdamu). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 5-45, 1969.

# ERAZM z Rotterdamu # filozofia a chrześcijaństwo #

z: Szczucki, Lech (wyd.). Jakuba Paleologa "De christi cognomine". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 265-288, 1973.

# PALEOLOG, Jakub z Chios # antytrynitaryzm #

Etyka a osobowość filozofa. Uwagi o pojęciu filozofii i żywotach filozofów w XIV i XV w. Studia Filozoficzne, nr 10, 147-160, 1979.

# filozofia a życie # filozofia średniowieczna # etyka # osobowość #

De practicimo in philosophia saeculo XV a Polonis exculta obvio observationes. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 183-202, 1980.

# filozofia polska #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 240-243, 1984.

# filozofia polska # autobiogram #

Platon Witwickiego. Uwagi o przekładzie. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-10, 1984.

# PLATON # WITWICKI, Władysław # przekład #
ABSTRAKT. Dokonany między początkiem pierwszej a końcem drugiej wojny światowej przez Władysława Witwickiego przekład ogromnej większości spuścizny Platona jest dziełem bardzo swoistego smaku tłumaczenia i jego epoki. Charakteryzuje go kolokwialność w stosunku do oryginału nazbyt mocno przerysowana, podbarwiona czasem też obcą Platonowi ludowością lub rażącymi jako anachronizmy elementami potocznej polszczyzny. Nikt dotąd w Polsce nie podjął nowego przekładu, a przekład Witwickiego, będący w powszechnym użyciu, budzi też powszechne zastrzeżenia niezależnie od swych niezaprzeczalnych walorów literackich. Być może, że w tej sytuacji, idąc za coraz częściej stosowaną praktyką, można by podjąć próbę oczyszczenia tego przekładu ze szczególnie nie odpowiadających współczesnemu smakowi elementów jego stylistyki.

Scholastyka. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-24, 1989. Domański, Juliusz.

# scholastyka # neoscholastyka # filozofia średniowieczna # filozofia polska #
TREŚĆ. 1. Nazwa i pojęcie. 2. Dzieje scholastyki europejskiej. 3. Postawy doktrynalne. 4. Nauczanie i formy przekazu. 5. Scholastyka w Polsce. 6. Neoscholastyka. 7. Neoscholastyka w Polsce.

"Non discere debemus ista, sed didicisse". Glosa do lostu LXXXVIII Seneki. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 183-196, 1989.

# SENEKA Młodszy # sztuki wyzwolone # filozofia #

"Stworzenie z niczego". Kilka uwag o genezie i o rozwoju pojęcia. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 31-41, 1989/1990. Domański, Juliusz.

# stworzenie # Bóg a świat # Biblia #