INDEKS AUTORSKI

Stefan Ehrlich


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Prawa ewolucyjne "Dialektyki przyrody" w świetle danych autekologicznych. Myśl Filozoficzna, nr 2, 108-123, 1954. Ehrlich, Stefan.

# autekologia # ewolucja # ENGELS, Friedrich #

Forma i funkcja w procesie przystosowawczym. Myśl Filozoficzna, nr 4, 109-142, 1955. Ehrlich, Stefan.

# adaptacja # ewolucja # zmiana #
TREŚĆ. (A) Zagadnienia zmienności kierunkowej. (B) Zmiana środowiska a przystosowania. (C) Przystosowanie funkcjonalne i adaptacje jako reakcja organizmu na bodźce środowiska. (D) Zagadnienie rewersji przeobrażenia axolotla. (E) Trwałość adaptacji a ich elastyczność. (F) Rewersja i ewolucja przystosowań nieutrwalonych endogenicznie. (G) Adjustment i Adaptation w ewolucji.