INDEKS AUTORSKI

Ignacy S. Fiut


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Uliński, Maciej. Sprawozdanie z konferencji dydaktyków filozofii i socjologii - Kraków 1979. Studia Filozoficzne, nr 3, 173-176, 1980.

# nauczanie filozofii #

Antyczna geneza filozofii Hegla i Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 10, 133-147, 1987. Fiut, Ignacy S.

# HEIDEGGER, Martin # HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # filozofia starożytna #
ABSTRAKT. Artykuł zawiera analizę antycznych inspiracji poglądów Hegla i Heideggera, a zwłaszcza interpretację centralnych kategorii klasycznej filozofii niemieckiej, takich jak: "Sein", "Dasein", "Geist" oraz "Dialektik". W rezultacie porównania tych kategorii autor dochodzi do wniosku, że inspiracje Hegla sięgały tylko posokratejskiego stylu filozofowania, podczas gdy Heideggera - presokratejskiego. W ten sposób filozofia Hegla okazuje się "mocnym idealizmem i dialektyzmem", zaś Heideggera - "osłabionym idealizmem i dialektyzmem".

O teoretycznym "zadłużeniu" Marksa u Hegla. [Rec. Panasiuk, Ryszard. Hegel i Marks. Studia i szkice]. Studia Filozoficzne, nr 10, 191-194, 1987.

Wokół sporów o biogenezę. [Rec. Ługowski, Włodzimierz.  Paradoks powstawania życia. Filozoficzne problemy biogenezy]. Studia Filozoficzne, nr 11, 179, 185, 1988.

W poszukiwaniu współczesnego ideału nauki. Studia Filozoficzne, nr 12, 69-76, 1988. Fiut, Ignacy S.

# filozofia nauki # ideał #