INDEKS AUTORSKI

Stanisław Gierowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Realizm krytyczny i pozytywizm. Kwartalnik Filozoficzny, 18(1), 1-29, 1949. Gierowski, Stanisław.

# pozytywizm # realizm #
TREŚĆ. Wstęp. * Oczywistość spostrzeżeń i realizm krytyczny. * Zasada logicznej sprzeczności i świat transcendentalny. * Krytyka solipsyzmu i immanencji. * Krytyka pojęcia tzw. możliwości spostrzeżeniowej. * Dalsze argumenty pozytywizmu. * Uwagi ogólne. * Tendencje realistyczne we współczesnej filozofii.

Moralność i religia w świetle filozofii Emila Boutroux. Znak, nr 231, 1161-1173, 1973. Gierowski, Stanisław.

# BOUTROUX, Émile # moralność # religia a moralność #
TREŚĆ. * Istota zagadnienia. * Metody badania. * Moralność niezależna i jej niewystarczalność. * Podstawa i źródło moralności. * Wnioski. * Uwagi ogólne i krytyczne.