INDEKS AUTORSKI

Helmut Gillner


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Swoistość metody filozoficznej Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 4, 145-173, 1961. Gillner, Helmut.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # metodologia filozofii # LUKÁCS, György #

Fryderyk Nietzsche. Filozoficzna i społeczna doktryna immoralizmu. Warszawa, PWN, 1965. Gillner, Helmut.

# NIETZSCHE, Friedrich # immoralizm # dekadencja # moralność # krytyka wartości # nadczłowiek # filozofia społeczna #
TREŚĆ. (A) Od redakcji. (B) Wstęp. I. Okres młodzieńczy - zalążki problematyki timetycznej. II. Swoistość metody filozoficznej. III. Krytyka tradycyjnych wartości. (a) Geneza moralności współczesnej jako źródła panującej hierarchii wartości. (b) Moralność a współczesna postawa naukowa. (c) Moralność jako źródło dekadencji. (d) Moralność a stosunki społeczne. IV. Zarys doktryny pozytywnej. (a) Koncepcja człowieka immoralnego. (b) Podstawowe pojęcia filozofii nietzscheańskiej - ich stosunek wzajemny i możliwość ontologicznej interpretacji. (c) Próba systematyzacji społecznych koncepcji immoralizmu. (C) Zakończenie.