INDEKS AUTORSKI

Tomasz Goban-Klas


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Od wielo- do interdyscyplinarności. (Z dziejów wiedzy o komunikowaniu). Studia Filozoficzne, nr 2, 77-90, 1976. Goban-Klas, Tomasz.

# komunikowanie # integracja nauk # środki przekazu #
ABSTRAKT. Powstająca obecnie nauka o komunikowaniu stwarza realną szansę integracji humanistyki i nauk społecznych. Nie tylko dlatego, że ku badaniu procesów komunikowania zwraca się wiele gałęzi tych nauk, lecz przede wszystkim dlatego, że wprowadza ona podejście konektywne, łączące analizę procesu twórczego z analizą samego dzieła oraz analizą jego społecznej recepcji. Przejawia się ono - przykładowo - w semiotyzacji psychologii i socjologii, co być może doprowadzi w praktyce badawczej do przezwyciężenia podstawowej słabości nauk o kulturze: separacji studiów nad wytworem od badań nad jego społeczną recepcją. Nauka o komunikowaniu powstaje jako dyscyplina kompleksowa (wielodyscyplina) i uogólniająca, tj. integrująca badania zjawisk dotychczas rozpatrywanych przez różne dyscypliny.