INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Gołaszewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zagadnienia metodyki nauczania filozofii studentów kierunków niefilozoficznych. Studia Filozoficzne, nr 6, 153-172, 1972. Gołaszewski, Tadeusz.

# nauczanie filozofii #
TREŚĆ. 1. Wyjaśnienia wstępne. 2. Założenia podstawowe. 3. Zasady dydaktyki w zastosowaniu do nauczania filozofii. * Zasada jedności w doborze treści materiału. * Zasada poglądowości. * Zasada systematyczności. * Zasada dostępności treści nauczania. * Zasada świadomości i aktywności studentów. * Zasada trwałości wyników studiowania. * Zasada zaangażowania ideowego. 4. Realizacja programu nauczania. * Struktura programu ramowego. * Filozofia dla kierunków technicznych i humanistycznych. * Szczegółowa specyfikacja programów. 5. Wyniki nauczania i możliwości ich sprawdzania. 6. Uwagi końcowe.