INDEKS AUTORSKI

Joanna Górnicka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teorie natury ludzkiej. [Rec. Stevenson, Leslie. Seven Theories of Human Nature]. Etyka, t. 16, 184-186, 1978. Górnicka, Joanna.

O istocie czynów moralnie nadobowiązkowych. Studia Filozoficzne, nr 6, 99-109, 1987. Górnicka, Joanna.

# czyn # obowiązek # etyka #
ABSTRAKT. Przedmiotem rozważań są zachowania ludzkie moralnie nadobowiązkowe, tzw. akty supererogacyjne, które choć społecznie cenne i budzące powszechny podziw, nie mieszczą się w potocznie określonych granicach obowiązku moralnego. Autorka wskazuje na trudności, jakie napotyka literatura etyczna w swoich analizach zachowań nadobowiązkowych (Mill, Kant, Urmson i inni) oraz proponuje, by zachowania te traktować jako wyraz różnego pojmowania obiektywności obowiązków moralnych przez różne podmioty działań.

Społeczny sens cnoty. Studia Filozoficzne, nr 12, 105-109, 1988.

# cnota # etyka #