INDEKS AUTORSKI

Józef Górniewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozofia i nauka. [Rec. Dixon, Bernard. Nie igra się z nauką]. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 195-198, 1986. Górniewicz, Józef.

Zagadnienie wyobraźni moralnej. Uwagi wstępne. Studia Filozoficzne, nr 3, 81-88, 1988.

# wyobraźnia # moralność # odpowiedzialność #
ABSTRAKT. W artykule analizuję pojęcie wyobraźni moralnej, jej zakres i stosunek do innych dyspozycji człowieka. Omawiam trzy klasyczne znaczenia terminu wyobraźnia ("w wyobraźni", "wyobraźnia przypuszczająca", "z wyobraźnią") oraz wskazuję na różnicę w treści pojęć wyobraźni i fantazji. Podkreślam związek wyobraźni z odpowiedzialnością człowieka. Analizuję również przyczyny "erozji wyobraźni" oraz wskazuję środki jej zapobiegania. Upatruję je w procesie kultywowania tej dyspozycji osobowości. Całość zagadnienia rozpatruję z punktu widzenia tradycji filozoficznej wywodzącej się od I. Kanta.

Związki sztuki i wyobraźni w estetyce XVIII i XIX wieku. Zarys problemu. Studia Filozoficzne, nr 8, 65-74, 1988.

# sztuka # wyobraźnia # historia estetyki #
ABSTRAKT. W artykule przedstawiam poglądy filozofów i artystów tworzących w XVIII i XIX wieku na istotę związków sztuki i wyobraźni. Ujmuje je w sześć grup zagadnień: 1) wyobraźnia jako źródło sztuki, 2)wyobraźnia jako zdolność umożliwiająca poznanie sztuki, 3) wyobraźnia jako dyspozycja przekształcająca świat, 4) wyobraźnia tworząca jedność ze sztuką (dandyzm), 5) wyobraźnia moralna artysty, 6) sztuka jako nauczycielka wyobraźni.

Związek sztuki i wyobraźni w estetyce i praktyce artystycznej XX w. Wprowadzenie w problematykę. Studia Filozoficzne, nr 9, 69-83, 1989. Górniewicz, Józef.

# estetyka # sztuka # wyobraźnia # twórczość #
ABSTRAKT. W artykule przedstawiam związki sztuki i wyobraźni w estetyce i praktyce artystycznej XX w. Wyobraźnię traktuję jako źródło twórczości. Ukazuję rozwój sztuki poprzez rozwój wyobraźni twórców. Analizuję także surrealną koncepcję wyobraźni.