INDEKS AUTORSKI

Jan Grabacki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Komputer - narzędzie poznania? Studia Filozoficzne, nr 7, 115-118, 1986. Grabacki, Jan.

# informatyka # filozofia nauki #
ABSTRAKT. Praca dotyczy pewnych aspektów użycia komputera w badaniach naukowych. Sukcesy aplikacji metod komputerowych i numerycznych w stosowanej matematyce, mechanice, fizyce i ekonomii mogą zrodzić przekonanie, że komputer jest uniwersalnym narzędziem badań naukowych. W rzeczywistości analiza komputerowa wymaga używania modeli dyskretnych. Można powiedzieć, że komputerowy obraz rzeczywistego świata jest skończenie wymiarowy. Jest to źródłem swoistego zagrożenia dla procesu ludzkiego poznania.