INDEKS AUTORSKI

Marek Hetmański


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Refleksja nad poznaniem ludzkim w koncepcji G. H. Meada. Studia Filozoficzne, nr 4, 159-173, 1986. Hetmański, Marek.

# MEAD, G. H. # poznanie # działanie # symbol #
ABSTRAKT. Zamiarem niniejszego artykułu jest prezentacja rozważań Meada nad poznaniem (jakkolwiek nie prowadził on badań stricte epistemologicznych), komunikacją językową i działalnością symboliczną człowieka. Poznanie jest dla niego aspektem procesu życia, jest aktywnością społeczną kreującą obiekty (specjalnie w nauce), tworzącą znaczenia rzeczy, symbole. Mead klasycznym problemom epistemologicznym nadaje behawiorystyczną i pragmatyczna interpretację. Niektóre rozstrzygnięcia Meada mogą budzić pewne zastrzeżenia. Dotyczy to obecności w osobowości dwu momentów: ja przedmiotowego i ja podmiotowego. Wartym rozważenia jest problem możliwości samodzielności ja podmiotowego i samopoznania.

Filozofia w Lublinie. Studia Filozoficzne, nr 4, 291-295, 1990.