INDEKS AUTORSKI

Lesław Hostyński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Koncepcja etyki w ujęciu Kazimierza Twardowskiego. Studia Filozoficzne, nr 6, 27-39, 1984. Hostyński, Lesław.

# TWARDOWSKI, Kazimierz # etyka niezależna # etyka naukowa / a nauka # aksjologia #
TREŚĆ. Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji koncepcji etyki w poglądach K. Twardowskiego. Dla ukazania w miarę pełnego obrazu stworzonej przez Twardowskiego koncepcji etyki naukowej konieczne przede wszystkim było: 1) przedstawienie jej podstaw psychologicznych i filozoficznych w rozumieniu tego autora, oraz 2) wskazanie wpływów filozofii Franciszka Brentana. Problemom tym poświęcona jest pierwsza część artykułu. W dalszej części omawiane jest zagadnienie etyki niezależnej oraz ukazane jest antyrelatywistyczne stanowisko Twardowskiego w dziedzinie aksjologii. W ostatnim fragmencie przedstawiono jego pogląd na etykę będącą regulatorem życia społecznego.