INDEKS AUTORSKI

Wacław Hryniewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ze śmierci do zmartwychwstania. Refleksje paschalno-eschatologiczne. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 23-52, 1987/1988. Hryniewicz, Wacław.

# eschatologia # śmierć #
TREŚĆ. 1. Korzenie wiary w zmartwychwstanie męczenników bezpośrednio po śmierci. 2. Próba interpretacji świadectw nowotestamentalnych. 3. Priorytet zmartwychwstania Chrystusa a zmartwychwstanie innych ludzi. 4. Zmartwychwstanie w śmierci a "pełna cielesność". 5. Eucharystia - dla zmartwychwstania. 6. Zmartwychwstanie jako spełnienie życia ludzkiego. 7. Konflikt czy komplementarność modeli eschatologicznych?