INDEKS AUTORSKI

Władysław Jacher (1931-2009)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Arystotelizm w teorii społecznej. [Rec. Rybicki, Paweł. Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społeczeństwie]. Znak, nr 133-134, 1069-1076, 1965.

Źródła i czynniki integracji społecznej i socjalizacji w socjologii Emila Durkheima. Roczniki Filozoficzne, 19(2), 133-165, 1971.

# DURKHEIM, Emil # socjalizacja # praca #
TREŚĆ. 1. Określenie pojęć. 2. Społeczny podział pracy i jego doniosłość dla kształtowania stosunków międzyludzkich. 3. Zasadniczy wpływ czynnika morfologicznego; gęstość społeczna i moralna. 4. Wiązanie form integracji i socjalizacji z fazami historycznego rozwoju. 5. Zmiany w strukturze społecznej i metody ich studiowania. 6. Rola historii i etnologii w badaniu płaszczyzn integracji. 7. Miara integracji społecznej. 8. Stopień integracji poszczególnych struktur społecznych warunkuje spójność jednostki z grupą lub jej (jednostki) frustrację. 9. Rola symboli, ideałów, wzorów i prawno-instytucjonalnych form integracji społeczeństwa: religia, moralność. 10. Integracja społeczeństwa stanowi kryterium dobra a dezintegracja kryterium zła - łączenie momentów socjologicznych z elementami moralnymi. 11. Wizje i rzeczywistość w poglądach Durkheima.

Współczesne poglądy na więź społeczną. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 61-76, 1973.

# więź społeczna #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie do problematyki więzi społecznej. 2. Zjawisko więzi społecznej. 3. Więź społeczna a integracja w socjologii. 4. Przegląd stanowisk i próba klasyfikacji współczesnych ujęć więzi społecznej.

Emila Durkheima koncepcja religii jako czynnika integracji społecznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 43-62, 1973. Jacher, Władysław.

# DURKHEIM, Émile # religia # integracja # społeczna rola religii #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Integracja społeczna i jej czynniki. 2. Rola symboli, ideałów, wzorów i prawno instytucjonalnych form integracji społecznej. 3. Ogólne znaczenie religii jako czynnika integracji społecznej. 4. Integracyjna funkcja elementów sakralnych. 5. Rytuał jako czynnik integracyjny. 6. Ocena nauki Durkheima o integracyjnej funkcji religii.