INDEKS AUTORSKI

Bogusław Jasiński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Próba systemowego ujęcia podstawowych zagadnień filozofii marksistowskiej (“Zur ontologie des gesellschaftlichen seins" György Lukácsa). Studia Filozoficzne, nr 6, 59-71, 1980.

# LUKÁCS, György # marksizm # byt społeczny # teoria odbicia #
TREŚĆ. 1. Od przedmiotu do podmiotu - struktura ontologii bytu społecznego. 2. Od podmiotu do przedmiotu - zagadnienia metodologiczne i świadomościowe.

Pojęcie realizmu w literaturze według György Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 3, 51-78, 1981.

# LUKÁCS, György # estetyka # realizm w sztuce # literatura #
TREŚĆ. (A) Część I. (a) Estetyka realizmu i dialektyczna teoria odbicia. (b) Totalność. (c) Typowość. (B) Część II. (a) Partyjność. (b) Opowiadanie. (c) Dialektyka stawania się. (d) Perspektywa. (e) Tradycja. (f) Istota realizmu estetyki György Lukácsa.

Marksizm a filozofia. [Polemika z: Ochocki, Aleksander. Dialektyka i historia. Człowiek i praca w twórczości Karola Marksa]. Studia Filozoficzne, nr 5, 147-154, 1981.

# MARX, Karl # marksizm # praktyka #

Ze studiów nad ontologicznymi podstawami twórczości. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 127-147, 1982.

# twórczość / kreatywność # praca # marksizm #
TREŚĆ. 1. Od marksistowskiego pojęcia pracy do koncepcji twórczości. 2. Konkretność i dosłowność. 3. Ontologiczne podstawy twórczości a techniki ich ekspresji. 4. Redukcja do człowieka.

Klasy a poznanie społeczne w "Historii i świadomości klasowej". Colloquia Communia, nr 1(12), 121-128, 1984.

# LUKÁCS, György # klasy społeczne # świadomość społeczna #

Zrozumieć Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 4, 91-105, 1985.

# LUKÁCS, Georg # realizm w sztuce # marksizm # estetyka #
ABSTRAKT. Artykuł poświęcony jest polemice z uproszczonymi interpretacjami filozofii Georga Lukácsa. Autor stawia tezę, iż marksizm Lukácsa jest swoistym systemem filozoficznym w małym tylko stopniu determinowanym przez okoliczności historyczne. Stąd też wynika doktrynerstwo Lukácsa i jego niezrozumienie awangardowych prądów w sztuce współczesnej.

Wokół twórczości. [Rec. Stróżewski, Władysław. Dialektyka twórczości]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 185-190, 1985.

Glosa do "Teorii i praktyki" Jürgena Habermasa. Colloquia Communia, 4-5(27-28), 225-228, 1986. Jasiński, Bogusław.

Czy można żyć według zasad natury? [Rec. Thoreau, Henry David. Życie bez zasad]. Studia Filozoficzne, nr 5, 184-188, 1986.

Problemy współczesnej metodologii nauki. [Rec. Amsterdamski, Stefan. Między historią a metodą]. Studia Filozoficzne, nr 6, 171-175, 1986.

Filozofia i etnologia. [Rec. Mead, Margaret. Trzy studia: T. 1. Dojrzewanie na Samoa. Dorastanie na Nowej Gwinei. T. 2. Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych]. Studia Filozoficzne, nr 3, 192-195, 1987.

Bloch: filozofia z ducha nadziei. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 91-112, 1986.

Bloch: filozofia z ducha nadziei (część I). Studia Filozoficzne, nr 4, 3-14, 1987. Jasiński, Bogusław.
Bloch: filozofia z ducha nadziei. Część II. Studia Filozoficzne, nr 5, 53-74, 1987.

# BLOCH, Ernst # nadzieja # utopia # filozofia społeczna #
ABSTRAKT. W poniższym tekście przedstawiam pełny wykład filozofii nadziei Blocha oparty w całości wyłącznie na analizach tekstów oryginalnych z minimalnym wykorzystaniem komentarzy i interpretacji, Nie jest to jednak wykład pretendujący do miana "obiektywnego". Filozofia Blocha interesuje mnie tu jako ekstremalny przykład realizacji pewnego paradygmatu teoretycznego, w którym to, co jest, osądza się i wartościuje na podstawie tego, czego nie ma, czyli w imię pewnych ideałów. W części pierwszej podaję elementarne wiadomości z intelektualnej biografii Blocha oraz zarysowuję najogólniejszy obszar dociekań nad filozofią nadziei. W części drugiej natomiast przechodzę do szczegółowego omówienia głównych kategorii i pojęć myśli Blocha. Pokazuję typowe mechanizmy rozumowania właściwe dla tego typu filozofii. Odsłaniam także filozoficzne paradoksy w recepcji Blocha: od lat dwudziestych naszego wieku poprzez czasy stalinowskie aż do lat kontestacji i kontrkultury. Całość zamykam własnym komentarzem.

Tezy o ethosofii. Studia Filozoficzne, nr 7, 153-178, 1987.

# filozofia # istnienie #