INDEKS AUTORSKI

Jan Jordan


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Metody badań nad działaniem. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 7-22, 1962. Jordan, Jan.

# działanie # prakseologia #
TREŚĆ. * Nomenklatura i terminologia. * Początki nowoczesnej prakseologii. * Z dziejów badań nad działaniem. * Udział polskiej filozofii. * Przyczynki różnych szkół filozoficznych i pozafilozoficznych. * Metody zmatematyzowane. * Nauka o działaniach. * Cybernetyka polska i obca. * Próby scalenia badań nad działaniem.