INDEKS AUTORSKI

Zbigniew Jordan (1911-1977)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wrażenia z XII Międzynarodowego Kongresu Filozoficznego w Wenecji. Ruch Filozoficzny, XVIII (4), 142-145, 1958. Jordan, Zbigniew.

O filozofii analitycznej. Ruch Filozoficzny, XX (3), 136-152, 1961. Jordan, Zbigniew.

# filozofia analityczna # filozofia współczesna #
TREŚĆ. * Moore - analiza znaczenia. * Russell - logiczno-analityczna krytyka języka. * Logiczny atomizm i analiza reduktywna. * Filozofia lingwistyczna. * Wniosek końcowy.

Philosophy and ideology. The development of philosophy and marxism-leninism in Poland since the Second World War. Dordrecht, D. Reidel Publiching Company, 1963.

# filozofia polska - podręczniki # marksizm-leninizm # szkoła lwowsko-warszawska #
TREŚĆ. (A) Preface. I Philosophy between the two wars. II. The period of reconstruction and the rise of marxism-leninism. III. The years of militancy. IV. Formal logic an dialectics. V. The materialistic theory of knowledge, theories of truth and of universals. VI. Marxist-Leninist historicism and the concept of ideology. (B) Conclusion. (C) Bibliography.