INDEKS AUTORSKI

Edward Kaczyński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Prawda o dobru" w koncepcji moralności kard. K. Wojtyły. Roczniki Filozoficzne, 28(2), 47-71, 1980. Kaczyński, Edward.

# moralność # prawda w etyce # dobro # WOJTYŁA, Karol #
TREŚĆ. I. Czym jest, a czym nie jest moralność? 1. Czym nie jest moralność. 2. Czym jest moralność? II. Element konstytutywny moralności: "prawda o dobru". 1. "Prawda o dobru" rozumu ludzkiego. 2. Prawda o dobru w transcendencji wolności. 3. "Przejście" z prawdy o dobru do dobra lub zła w czynie osoby. (a) Relacja "zewnętrzna" woli do prawdy rozumu. (b) Relacja dynamiczna i wewnętrzna woli do prawdy. III. Prawda o dobru w poszczególnych elementach moralności. 1. Prawda o dobru w sumieniu. 2. Prawda o dobru a powinność. 3. Prawda o dobru a norma. 4. Prawda o dobru a odpowiedzialność.

Kilka uwag na marginesie propozycji "Etyki" ks. prof. Tadeusza Stycznia. Roczniki Filozoficzne, 29(2), 124-128, 1981. Kaczyński, Edward.

# etyka # powinność # norma moralna #