INDEKS AUTORSKI

Paweł Karpowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Człowiek wobec świata. Wokół "I and Thou" Martina Bubera. Colloquia Communia, nr 4-5(8-9), 235-241, 1983.

# BUBER, Martin # ja-ty #

Obraz osoby i wspólnoty w filozofii Martina Bubera. Colloquia Commuia, 1-2(30-31), 181-196, 1987. Karpowicz, Paweł.

# BUBER, Martin # osoba # wspólnota # psychologia humanistyczna #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Twórczość. 3. Miejsce i rola chasydyzmu w pracach Martina Bubera. 4. Pojęcie transcendencji. 5. Od transcendencji do egzystencji i dialogu. 6. Obraz wspólnoty. 7. Buberowska filozofia dialogu a psychologia humanistyczna.

Erich Fromm i religie Wschodu. Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 157-182, 1990.

# FROMM, Erich # mistycyzm # buddyzm # psychologia religii #